NISSAN Almera เช่า 3 วัน ฟรี 1 วัน

ยี่ห้อ : NISSAN

รุ่น : Almera (A/T)

ราคา : วันละ 799 บาท

 

 

 

 

TOYOTA All New Vios

ยี่ห้อ : TOYOTA

รุ่น : All New Vios

ราคา : วันละ 1,100 บาท

กำหนดการจัดงาน " ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2557 "

กำหนดการจัดงาน " ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2557 "
กิจกรรม วันที่ 1-17 เม.ย. 2557
เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
 
1. งานประเพณีสรงน้ำพระเสตังคมณีและการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา วันที่ 1-3 เม.ย. 2557 เวลา 09.00-21.00 น. ณ วัดเชียงมั่น
2. งานประเพณีปอยส่างลอง วันที่ 4-6 เม.ย. 2557 เวลา 09.00-22.00 น. ณ วัดป่าเป้า
3. การแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ถนนคนเดินวัวลาย วันเสาร์ที่ 5,12 เม.ย. 2557 เวลา 17.00-23.00 น. ณ ถนนวัวลาย
4. งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจดีย์วัดเชียงยืน วันที่ 7-9 เม.ย. 2557 เวลา 09.00-22.00 น. ณ วัดเชียงยืน
5. การแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ถนนคนเดิน วันอาทิตย์ที่ 6,13 เม.ย. 2557  เวลา 17.00-23.00 น. ณ ถนนราชดำเนิน
6. การแถลงข่าวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2557 วันอาทิตย์ที่ 6 เม.ย. 2557 เวลา 18.30-20.00 น. ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
7. เจดีย์ทรายสุดส้าว,สรงน้ำพระ,ปั๋นปอน,ศิลปะพื้นบ้าน วันที่ 10-15 เม.ย. 2557 เวลา 08.00-21.30 น. ณ วัดเจ็ดลิน
8. สมโภชพระสิงห์,กาดหมั้ว,ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ,ศิลปะพื้นบ้าน วันที่ 11-16 เม.ย. 2557 เวลา 08.00-23.00 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
9. งานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพันอ้น วันที่ 11-16 เม.ย. 2557 เวลา 08.00-22.00 น. ณ วัดพันอ้น
10. ประเพณีสรงน้ำเจดีย์จ๋อมสรี๋ปุรีนามน่างรั้ว ไหว้สาป๋ารมีพระเจ้าแสนแซ่ว วันที่ 11-16 เม.ย. 2556 เวลา 08.29-22.00 น. ณ วัดยางกวง
11. 718 ปีสะหลีปี๋ใหม่เมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติ วันที่ 11-15 เม.ย. 2557 เวลา 17.00-23.00 น. ณ ข่วงท่าแพ-สี่แยกกลางเวียง
12. พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 718 ปีก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ วันที่ 12 เม.ย. 2557 เวลา 06.00-08.00 น. ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
13. กิจกรรม"วางสวย ไหว้สา พญามังราย วันสถาปนาเมืองเจียงใหม่" วันที่ 11-12 เม.ย. 2557 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ลานห้องสมุดพื้นบ้าน-ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
14. การแสดงแสงสี เสียง "เล่าขานต๋ำนาน 718 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เจียงใหม่" วันที่ 12-15 เม.ย. 2557 เวลา 19.30-20.30 น. ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
15. สืบสานฮีตฮอย  ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง , สรงน้ำพระ , ตัดจ้อ-ตานตุง วันที่ 12-16 เม.ย. 2557 เวลา 06.00-20.00 น. ณ วัดโลกโมฬี
16. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่ วันที่ 12 เม.ย. 2557 เวลา 08.09-08.39 น. ณ สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่
17. พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันที่ 12 เม.ย. 2557 เวลา 09.09-10.09 น. ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
18. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ วันที่ 12 เม.ย. 2557 เวลา 10.30-11.39 น. ณ สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่
19. ขบวนแห่เครื่องสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (มูลนิธิดอยสุเทพ) วันที่ 12 เม.ย. 2557 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ประตูช้างเผือก-สามกษัตริย์
20. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557 วันที่ 13 เม.ย. 2557 เวลา 06.00-08.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ
21. ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต วันที่ 13 เม.ย. 2557 เวลา 07.00-12.00 น. ณ ร.ร.เชียงใหม่คริสเตียน-ข่วงประตูท่าแพ
22. พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2557 วันที่ 13 เม.ย. 2557 เวลา 08.09-08.39 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ
23. ประกวดเครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง วันที่ 13 เม.ย. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ
24. พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุข ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์(สสส.) วันที่ 13-15 เม.ย. 2557 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ
25. อุโมงค์น้ำ " สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ " วันที่ 13-15 เม.ย. 2557 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ
26. กิจกรรม " สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง 718 ปี " วันที่ 13-15 เม.ย. 2557 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ
27. บูชาพระบรมสารีริกธาตุ,สรงน้ำพระสิริมังคลาจารย์,ก่อเจดีย์ทราย วันที่ 13-16 เม.ย. 2557 เวลา 09.00-22.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่
28. พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์  ประดิษฐานบนรถบุษบก วันที่ 13 เม.ย. 2557 เวลา 09.09-09.39 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
29. พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์,ขบวนแห่พระพุทธรูป,รถนางสงกรานต์ วันที่ 13 เม.ย. 2557 เวลา 13.30-18.00 น. ณ สี่แยกสันป่าข่อย-วัดพระสิงห์
30. การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์และศิลปะพื้นบ้านล้านนาวันที่ 13-14 เม.ย. 2557 เวลา 19.00-24.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ
31. ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด วันที่ 14 เม.ย. 2557 เวลา 15.00-17.00 น. ณ สะพานเหล็ก-วัดบนถนนท่าแพ
32. ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่วันที่ 16 เม.ย. 2557 เวลา13.30-18.00 น. ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์-จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
33. สักการะดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 09.00-18.00 ณ วัดสวนดอก