NISSAN Almera เช่า 3 วัน ฟรี 1 วัน

ยี่ห้อ : NISSAN

รุ่น : Almera (A/T)

ราคา : วันละ 799 บาท

 

 

 

 

TOYOTA All New Vios

ยี่ห้อ : TOYOTA

รุ่น : All New Vios

ราคา : วันละ 1,100 บาท

ปรับใหม่! ขนส่งเตรียมปรับสอบใบขับขี่ใหม่เริ่ม 1 มิถุนายน 2557

ทางกรมการขนส่งทางบกได้ประกาศปรับหลักเกณฑ์ในการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่ใหม่ โดยรถส่วนบุคคล และ รถโดยสารสาธารณะได้เพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

โดยขั้นตอนการสอบใบขับขี่ใหม่นี้จะมุ่งเน้นข้อเขียนซึ่งเดิมทางกรมขนส่งทางบกได้รวบรวมไว้ 300 ข้อ โดยมีคำถามทดสอบ 35 ข้อ ซึ่งระบบการสอบใหม่จะปรับเปลี่ยนเป็น 1,000 ข้อและมีคำถามมาทดสอบถึง 50 ข้อ นอกจากนั้นยังมีเกณฑ์ทดสอบการผ่านข้อสอบเขียนจากเดิม 75% มาเป็น 90% ซึ่งข้อสอบใหม่ต้องสอบให้ได้มากกว่า 45 ข้อจาก 50 ข้อทำให้โอกาศผิดไม่เกิน 5 ข้อเท่านั้นบอกได้คำเดียวว่าถ้าไม่ตั้งใจจริงสอบไม่ผ่านแน่นอน 

และการอบรมเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ตามมาตราฐานสหประชาชาติกำหนด 

ซึ่งการสอบใบขับขี่ใหม่นี้จะเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน 2557 นี้เป็นต้นไป