เอกสารในการเช่ารถ

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบขับขี่ของผู้เช่ารถ 
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง 
3. เงินประกัน 2,000บาท 
   (*เงินประกันทางร้านจะคืนให้เมื่อลูกค้าส่งคืนรถเรียบร้อยแล้ว)